TESLIĆ - PRODAJA 1
ul.Sime Lozanić bb
tel 053 410 741
prodaja 065 259 350
prodaja@nikolicdoo.com
DOBOJ 3
ul .Nikole Pašića bb
tel 053 204 720
prodaja 065 262 950
komercijalista 065 266 412
KOTOR VAROŠ 4
ul. Knez Mihajlova
tel 051 78 50 04
prodaja 065 265 775
komercijalista 065 262 538
TESLIĆ - PRODAJA 2
Svetog Save 81 - Barić
053 431 345
prodaja 065 261 778
info@nikolicdoo.com
RAČUNOVODSTVO
tel 053 410 740
065 246 598
racunovodstvo@nikolicdoo.com
TRANSPORT
tel 065 265 745
transport@nikolicdoo.com
MARKETING
065 54 99 33
info@nikolicdoo.com

 

 

 

 
nema pića bez NIKOLIĆ-a