Ispunite sledeći formular i pošaljite.

Na koje radno mjesto se prijavljujete
Ime i Prezime
Datum i mjesto rođenja
Adresa stanovanja
E-mail adresa
Broj telefona
Stručna sprema
Da li imate vozačku dozvola (koja kategorija)
Da li imate državni ispit za vozača
Da li govorite strani jezik i koji
Stepen poznavanja rada na računaru
Subjekt
Radno iskustvo (gdje, na kojim poslovima, u kom vremenskom periodu):
   

     

 

 

 

 
nema pića bez NIKOLIĆ-a